Niegdyś Śpiewający Chwałę Bożą i współuczestnicy aktu Stworzenia, jego Strażnicy i Wykonawcy woli Bożej. Obecnie są jak wojsko i rząd bez narodu, naród bez ziemi.. Kultywują Tradycję i Hierarchę nadaną im przez Boga. Próbują odczytać Bożą wolę i wcielać ją w życie. Czują się odpowiedzialni za Całe Stworzenie, jego Harmonię, nie cofną się przed zniszczeniem całych ras i Światów – jeśli taka będzie Jego wola.
Tak ja drzewo życia – plan Bożego Stworzenia, ma 3 filary, tak Aionowie są podzieleni na 3 zastępy: każdy wykonuje swój rodzaj służby, tak aby ich działanie stanowiło harmonijną całość. Na czele każdego zastępu stoi Archaion, zaś wszyscy podlegają Archaionowi Zastępu Równowagi.
Filarowi Surowości – odpowiadają Serafini – żołnierze i ramię wykonujące wyroki Boże.
Filar Równowagi – odpowiadają Cherubini – mędrcy i mistycy, próbujący odczytać jaka jest wola Boga w konkretnych okolicznościach
Filar Miłosierdzia – odpowiadają Trony – oddani służeniu Stworzeniu w jego różnych przejawach

Kostiumy

W zależności od przynależności do Zastępu. Całość strojów ma się kojarzyć ze światłem: więc króluje tu kolor biały, jasnoszary, srebrzysty.
Serafini – są ubrani niczym rycerze, żołnierze, mogą mieć miecze, zbroje.
Cherubini – mistycy, dla których strój jest nieistotny... mogą być prawie nadzy, wyglądać jak bawiące się dzieci bądź przydrożni szaleni dziadowie...
Trony – proste skromne szaty niczym zakonnicy.. (najbardziej przypominają Franciszkanów, ale nie w brązach, tylko w szarościach i bielach).


+