Lubujący się w intrygach bankierzy i kupcy. Węże zawsze polegają na swoim sprycie i naiwności innych. Inne prowincje patrzą na nich z góry, a zarazem doskonale zdają sobie sprawę, że potrzebują ich analitycznego podejścia i pieniędzy.

Ziemie Węży w większości to pustynie i półpustynie. Jedynie na południu nad morzem znajdują się tereny uprawne, gdzie hoduje się głównie winogrona oraz oliwki (Węże produkują najlepsze wino w całym kraju i stanowi to dla nich powód do dumy).
Nie jest to jednak wystarczająco dużo, aby zapewnić sobie dobrobyt. Dlatego Węże posługują się głównie sprytem. Lichwa i handel – te działy “gospodarki” zostały przez nich niemalże całkowicie zdominowane. Zdobywając majątek Węże zrozumiały, że jest coś droższego od złota – informacje. Powszechnie uważa się, że ich szpiedzy znajdują się za każdym rogiem. Jeśli ktoś potrzebuje kupić jakieś trudno dostępne informacje, to wystarczy udać się właśnie do Węży. Wśród mieszkańców tej prowincji trwa ciągła rywalizacja, do której wykorzystują wszystkich i wszystko, co mają. Ta cicha wojna opiera się głównie na plotkach, fałszywych sojuszach, ciągłych zmianach lojalności i trucicielstwie. Politycy Węży, gdy muszą zająć się sprawami Kapitolu z pobłażaniem patrzą na konkurentów z innych Prowincji i ich nieudolne, wręcz dziecięce próby prowadzenia intryg. Z drugiej strony właśnie te wiecznie skłócone wewnętrzne frakcje stanowią słabość tej prowincji. 

Węże, obok Pająków, są głównymi patronami sztuki, ale w przeciwieństwie do nich nie szukają w niej sposobów na przeżycia emocji. Węże dążą do pewnego ideału. Każdy artysta z tej prowincji ma inny cel, a ich dzieła zawsze są doskonale zaplanowane i przemyślane. Ich sztuka doskonale uwidacznia ważny aspekt kultury Węży – perfekcjonizm, ciągłą pracę nad sobą oraz dużą niechęć do nawet najdrobniejszych niepowodzeń.

Węże i Sępy od wieków konkurują o Kagerę i Tajget – jedyne dwa wielkie źródła wody na pustyni. W wyniku licznych utarczek każda ze stron poniosła wielkie straty. Na ostatnich Zawodach udało im się podpisać w końcu pokój. Powołany Urząd Kontroli Gospodarki Wodnej pozwolił wreszcie na współpracę pomiędzy obiema prowincjami. We władzach tej instytucji są przedstawiciele obu stron konfliktu. Dzięki ciężkiej pracy udało im się pogodzić zwaśnionych sąsiadów i póki co, każdy zyskuje na tej współpracy. Oczywiście dla Węży sprawa jest daleka od zakończenia. I nie będzie póki wszystko nie wpadnie wyłącznie w ich ręce.

 

Kostium: klimaty bliskowschodnie (arabskie), obłe krawędzie, pastelowe kolory, skóra, trawa, ukryte ostrza, trucizny, dom mody Versace

 

Pinterest: http://www.pinterest.com/katarzynakehl/węże/


+