MECHANIKA: MAGIA

Blask

Blask to energia umożliwiająca dokonywanie niezwykłych, niedostępnych śmiertelnikom czynów, pozyskiwana z ludzkich emocji. Każdy Odmieniec może mieć tyle Blasku, ile wynosi jego Dziw. Poza tym Blask może być magazynowany w specjalnie do tego przygotowanych kryształach.

Może on także stanowić specyficzną walutę: Odmieńcy mogą wymieniać się Blaskiem za obopólną zgodą, “płacić” nim za usługi, itd.

W grze Blask będzie reprezentowany przez specjalnie przygotowane kryształki.

 

Dziw i Kontrakty

Miarę powiązania Odmieńca z Arkadią stanowi Dziw, którego wartość jest reprezentowana przez ilość Kontraktów zawieranych z różnymi elementami rzeczywistości i dających Odmieńcom moce władania nimi, np.: ingerencji w sny albo panowania nad żywiołami - możliwości są najróżniejsze. W miarę zawierania kolejnych kontraktów wzrasta Dziw oraz moc Odmieńca, a wraz z nimi jego powiązanie z krainą Fae.

Dziw i Kontrakty reprezentowane są przez karty Tarota, które zostaną rozdane przed grą. Ilość kart posiadanych przez gracza określa wartość Dziwu jego postaci. Każda karta stanowi oddzielny Kontrakt i zawiera opisy posiadanych dzięki niemu mocy. Niektóre moce są wielorazowego użytku, inne - tak zwany Trybut - wymagają zniszczenia karty, co wiąże się z rozwiązaniem Kontraktu i obniżeniem na stałe Dziwu Odmieńca.

Efekty działania kontraktów dzielą się na trzy rodzaje, w zależności od czasu ich trwania:

  • efekt chwilowy - działa do końca danej sceny
  • efekt czasowy - działa przez określony czas
  • efekt trwały - działa do końca gry

Użycie karty jest swego rodzaju stop-klatką, a przy rozpatrywaniu działania danej mocy nie rozpatruje się innych - chyba, że w konfrontacji zostanie użyta karta, mogąca skontrować działanie przeciwnika.

Aby użyć mocy opisanych na Karcie, należy:

  • pokazać wyraźnie swoją Kartę oraz wypowiedzieć słowa “Na mocy Arkadii”, co oznajmi reszcie graczy, że powinni odbierać następny przekaz jako efekt magiczny;
  • jeśli moc tego wymaga, zużyć odpowiednią ilość Blasku;
  • opisać, jaki efekt przyjmie dana moc. Niezbędne jest ubranie go w odpowiednie, nastrojowe słowa i gesty ("Niech pochłonie cię mgła.... Oślepnij głupcze, aż do wschodu słońca" a nie "Pojawia się mgła, a po chwili przestajesz widzieć"). Gracze objęci mocą muszą się do niej zastosować i odegrać jej działanie.

Przykład:

Gracz A próbuje omamić iluzją Gracza B: pokazuje mu swoją kartę - 7 Mieczy, zużywa kryształek Blasku, wykonuje przed oczami Gracza B gest dłonią i mówi teatralnym szeptem: “Na mocy Arkadii: słyszysz gdzieś w Gąszczu rozpaczliwe wołanie o pomoc. Rozpoznajesz głos swojej królowej.”

Gracz B przełamuje iluzję Gracza A: pokazuje mu swoją kartę - As Pentakli, zużywa dwa kryształki Blasku, wykonuje gest, dotykając swoich uszu i mówi: “Na mocy Arkadii: głos mojej królowej, powoli zmienia się, przekształca, tężeje i już po chwili słyszę, że to Ty szepczesz mi do ucha owe słowa.”

 

Rytuały

Niektóre moce Arkadii przybierają formę Rytuałów. Oznacza to, że w celu uzyskania żądanego efektu, należy zgromadzić odpowiednią ilość osób i wykonać określone z góry czynności, wymagające niekiedy użycia konkretnych przedmiotów.

Aby Rytuał zakończył się powodzeniem, musi zostać odprawiony zgodnie z jego zapisem. Muszą zostać spełnione wszystkie warunki, a wszystkie czynności wykonane w odpowiedniej kolejności i z należytym skupieniem. Każdy z biorących udział w Rytuale Odmieńców musi poświęcić przynajmniej jeden punkt Blasku.

Wszystkie Rytuały stworzone na potrzeby gry zostaną spisane na specjalnie przygotowanych arkuszach papieru. Każdy z arkuszy może zostać skopiowany dowolną ilość razy, lecz aby nadal miał swoją moc, jego treść musi być przepisana słowo w słowo. Do przeprowadzenia Rytuału wymagana jest karta z zapisem oraz obecność Mistrza Gry.


rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.
+