Spis treści

SPORT – aktywność ruchowa na świeżym powietrzu

TERENÓWKA – gra odbywająca się najczęściej na terenie otwartym, gdzie elementem decydującym o wygranej lub przegranej jest aktywność fizyczna, oraz często elementy strategii i taktyki. Świat gry dobierany jest do wybranej mechaniki, fabuła jedynie ubarwia grę, stroje dopasowane są do terenu gry i wymagań mechaniki gry. Gra najczęściej ma strukturę drużynową, brak indywidualnych kart postaci, jeśli zaś są – opis dotyczy funkcji i umiejętności wynikających z mechaniki gry.

ACTION LARP – gra odbywająca się najczęściej na terenie otwartym, gdzie elementem decydującym o wygranej lub przegranej jest aktywność fizyczna,  elementy strategii i taktyki, ale również elementy gry aktorskiej. Świat gry jest równie ważny co mechanika, fabuła jest kluczowym elementem gry, zaś stroje dopasowane są do realiów świata i wymagań mechaniki. Gra może mieć dowolną strukturę, gracze zazwyczaj posiadają indywidualne karty postaci, które powinny zawierać ich wiedzę, stan posiadania oraz cele, do których dąży postać – często w formie precyzyjnych zadań do wykonania.

CHAMBER LARP - gra odbywająca się najczęściej w obszarze zamkniętym, gdzie mniej liczy się czynnik wygrana / przegrana, ale bardziej budowanie opowieści i tworzenie kreacji aktorskiej.  Kluczowe jest rozgrywanie scen aktorskich, co prowadzi do realizacji osobistych celów postaci. Świat gry jest najważniejszy, mechanika pełni rolę pomocniczą, służąc do kontrolowania płynności gry oraz często do ustalania wyników konfliktów. Fabuła jest kluczowym elementem gry, stroje dopasowane są do świata gry, często są bardzo umowne. Gra może mieć dowolną strukturę, gracze prawie zawsze posiadają indywidualne karty postaci, które powinny zawierać ich wiedzę, stan posiadania oraz cele, do których dąży postać – często w formie precyzyjnych zadań do wykonania.

JEEPFORM – gra, która stoi w opozycji do pozostałych typów gier. Zazwyczaj złamana jest jedność czasu i miejsca akcji, gracze mogą wcielać się w różne postacie i odgrywać sceny achronologicznie. Świat gry jest najważniejszy, mechanika służy do kontrolowania płynności gry. Fabuła jest kluczowym elementem gry. Stroje i inne rekwizyty najczęściej nie są istotne. Gra może mieć dowolną strukturę, gracze czasem posiadają indywidualne, krótkie karty postaci, które zawierają podstawowe informacje o postaci. Często w grze bierze udział interaktywna publiczność, która ma aktywny udział w grze, a nierzadko,
w trakcie rozwoju scenariusza, bierze w niej czynny udział. Nie jest istotny czynnik wygrana / przegrana – priorytetową rolę ma stworzenie  interesującej opowieści oraz emocje wygenerowane podczas gry.

TEATR – Wyraźny podział na publiczność o zerowym lub minimalnym stopniu interakcji z graczami, odgrywającymi założone role, bez wpływu na przebieg fabuły. Nie jest istotny czynnik wygrana / przegrana – priorytetową rolę ma stworzenie  interesującej opowieści oraz emocje wygenerowane podczas snucia opowieści.

 


rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.
+